Click on a racer name to view lap stats.

Event

Track montreal_osrw
Cars tatuusfa1
Date 6/13/2016

Session: Practice - Practice

Weather: Ambient 25, Track 40

Pos Driver Best Lap Time Best Lap Num Contacts
1 Aleksandr Artyushkin 1:36:175 4 1
2 Anton Tretyakov 1:36:189 3 6
3 Igor Drazhnikov 1:36:472 3  
4 Yury Fufaykin 1:36:578 5 1
5 Dominik Bachilo 1:36:825 2 7
6 Artur Nikolaev 1:37:156 4 9
7 Alexander Omelyan 1:37:216 10 2
8 Max Turk 1:37:545 4  
9 Platon Kuprianov 1:37:680 1 1
10 Oleg Markin 1:37:807 4 5
11 Alex Ezhov 1:37:813 2 1
12 Denis Pimenov 1:38:109 2  
13 Dmitry Sokolov 1:38:172 5 5
14 Evgeny Eliseev 1:38:465 1 7
15 Andrey Chukhno 1:38:616 6  
16 Sergey Chernoshtanov 1:39:020 2  
17 Sergey Novikov 1:39:168 4 2
18 Nikita Nemcev 1:39:541 5 4
19 Kostya Butko 1:41:336 3 3
20 Andrew Mova NO LAP    
21 Sergey Borodin NO LAP    

Session: Qualifying - Qualify

Weather: Ambient 25, Track 40

Pos Driver Best Lap Time Best Lap Num Contacts
1 Alexander Omelyan 1:35:555 3  
2 Evgeny Eliseev 1:36:027 2  
3 Aleksandr Artyushkin 1:36:051 1  
4 Dominik Bachilo 1:36:164 4 2
5 Igor Drazhnikov 1:36:164 4  
6 Artur Nikolaev 1:36:287 2 3
7 Anton Tretyakov 1:36:499 2 1
8 Platon Kuprianov 1:36:722 2  
9 Denis Pimenov 1:36:800 1 1
10 Sergey Novikov 1:37:474 3  
11 Max Turk 1:37:676 1 1
12 Oleg Markin 1:37:805 3  
13 Sergey Borodin 1:38:131 3 2
14 Dmitry Sokolov 1:38:287 2  
15 Sergey Chernoshtanov 1:38:431 4  
16 Andrey Chukhno 1:38:470 4 1
17 Sergey Tkachenko 1:38:699 2  
18 Alex Ezhov 1:38:805 1  
19 Nikita Nemcev 1:39:393 3 2
20 Kostya Butko 1:39:399 2 2
21 Yury Fufaykin 2:04:170 1 1
22 Andrew Mova 2:23:459 1  
23 KOTOD NO LAP    

Session: Practice - Practice

Weather: Ambient 25, Track 40

Pos Driver Best Lap Time Best Lap Num Contacts

Session: Qualifying - Qualify

Weather: Ambient 25, Track 40

Pos Driver Best Lap Time Best Lap Num Contacts

Session: Race - Race (15 laps)

Weather: Ambient 25, Track 40

Pos Move Driver Best Lap Time Best Lap Num Cons Contacts Gap to Winner Gap to Next
1 ▬   Alexander Omelyan 1:36:903 5 0.73   0.000 0.000
2 ▲ 1 Aleksandr Artyushkin 1:37:065 5 1.22 2 13.564 13.564
3 ▲ 7 Sergey Novikov 1:37:988 7 1.23 2 30.262 16.698
4 ▲ 7 Max Turk 1:38:116 9 1.21 2 31.118 0.856
5 ▼ 1 Dominik Bachilo 1:37:441 6 3.12 6 33.984 2.866
6 ▼ 1 Igor Drazhnikov 1:36:676 14 5.65 7 35.014 1.030
7 ▲ 14 Yury Fufaykin 1:37:232 8 4.02 11 40.180 5.166
8 ▲ 8 Andrey Chukhno 1:38:598 13 1.21 4 44.143 3.963
9   Valentin Shvydkiy 1:38:748 7 4.89 5 56.377 12.234
10 ▼ 3 Anton Tretyakov 1:38:419 9 3.39 16 57.194 0.817
11 ▲ 11 Andrew Mova 1:38:780 14 2.42 10 59.493 2.299
12 ▲ 1 Sergey Borodin 1:38:899 14 2.99 9 62.716 3.223
13 ▲ 2 Sergey Chernoshtanov 1:39:519 14 3.03 7 63.654 0.938
14 ▼ 5 Denis Pimenov 1:38:816 7 3.37 5 69.177 5.523
15 ▼ 1 Dmitry Sokolov 1:38:666 5 4.24 16 74.108 4.931
16 ▼ 8 Platon Kuprianov 1:37:478 5 5.33 14 74.122 0.014
17 ▼ 11 Artur Nikolaev 1:37:441 11 5.80 14 85.037 10.915
18 ▲ 2 Kostya Butko 1:40:467 12 2.85 7 126.626 41.589
19 ▬   Nikita Nemcev 1:38:777 5 3.17 4    
20 ▼ 18 Evgeny Eliseev 1:36:310 11 3.75 8    
21 ▼ 9 Oleg Markin 1:39:790 10 4.09 8    
22 ▼ 5 Sergey Tkachenko 1:41:139 5 3.16 9    
23 ▼ 5 Alex Ezhov 1:39:489 2 0.33      

Most consistent lap times: Alex Ezhov (68% of their laps within 0.33 secs of their average)

Hunter: Andrew Mova (avg gap to car in front 1.11 secs)

Hunted: Nikita Nemcev (avg gap to car behind 0.65 secs)

Busiest: Nikita Nemcev (avg total gap in front and behind 1.92 secs)

Loneliest: Artur Nikolaev (avg total gap in front and behind 31.13 secs)