rFactor2 Log Analyzer report:
Simulator, Mod, Server: rFactor 1.770, GP9GERMANY_10 @ OSRWF12014
Date: 2014/07/20 21:35:47
Track: Hockenheim GP (4563.6m)
Winner: Vladimir Shurygin (67 laps)
Pole: Alexandr Potemkin (1:16.704)
Fastest lap: Alexandr Potemkin (1:18.019)
Led most laps: Alexandr Potemkin (61)
Race results
Pos Up Driver Vehicle Laps Time/Retired Qual Time Fastest lap Led Pits Tires
1 6 Vladimir Shurygin #05 F1 OSRW 2014 V2 67 1:32:49.761 1:17.991 1:18.696 6 4 2,3
2 6 Ivan Hincu #18 F1 OSRW 2014 V2 67 +00:54.674 1:18.543 1:19.319 3 3,2
3 3 Sergey Chernoshtanov #02 F1 OSRW 2014 V2 66 +1 lap 1:19.492 1:19.607 4 2,3
4 3 Alexandr Potemkin #03 F1 OSRW 2014 V2 66 +1 lap 1:16.704 1:18.019 61 5 2,3
5 5 Dmitry Chugrov #21 F1 OSRW 2014 V2 65 +2 laps 1:19.823 1:22.759 2 3
6 6 Valentin Shvydkiy #10 F1 OSRW 2014 V2 65 +2 laps 1:25.020 1:21.056 2 3,2
7 2 Stepan Kapsha #12 F1 OSRW 2014 V2 30 DNF 1:19.560 1:23.236 4 2,3
8 3 Nikita Nemcevs #19 F1 OSRW 2014 V2 24 Accident 1:19.258 1:22.960 1 2,3
9 6 Artur Nikolaev #06 F1 OSRW 2014 V2 15 Suspension 1:18.574 1:22.866 2 2,3
10 6 Vadim Chernoshtanov #01 F1 OSRW 2014 V2 8 DNF 1:19.090 1:24.204 2
11 0 Sergey Butsev #09 F1 OSRW 2014 V2 4 DNF 1:21.012 1:25.592 2
12 1 Oleg Atisckov #09 F1 OSRW 2014 V2 4 Suspension - 1:33.192 1 3
13 11 Konstantin Konstantin #17 F1 OSRW 2014 V2 7 DQ 1:17.727 1:22.430 2
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:16.693
1 Alexandr Potemkin 1:16.704 - 11 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
2 Konstantin Konstantin 1:17.727 1.023 9 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
3 Artur Nikolaev 1:18.574 1.870 9 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
4 Vadim Chernoshtanov 1:19.090 2.386 9 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
5 Nikita Nemcevs 1:19.258 2.554 10 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
6 Sergey Chernoshtanov 1:19.492 2.788 3 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
7 Vladimir Shurygin 1:17.991 1.287 10 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
8 Ivan Hincu 1:18.543 1.839 8 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
9 Stepan Kapsha 1:19.560 2.856 5 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
10 Dmitry Chugrov 1:19.823 3.119 8 F1 OSRW 2014 V2
11 Sergey Butsev 1:21.012 4.309 7 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
12 Valentin Shvydkiy 1:25.020 8.316 6 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
13 Oleg Atisckov - - 0 F1 OSRW 2014 V2
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Potemkin 17.028 - 1 K.Konstantin 36.168 - 1 A.Potemkin 23.497 -
2 V.Shurygin 17.224 0.196 2 A.Potemkin 36.179 0.011 2 V.Shurygin 24.016 0.519
3 I.Hincu 17.312 0.284 3 V.Shurygin 36.518 0.351 3 V.Chernoshtanov 24.027 0.530
4 K.Konstantin 17.345 0.317 4 I.Hincu 36.773 0.605 4 K.Konstantin 24.036 0.539
5 A.Nikolaev 17.373 0.345 5 A.Nikolaev 36.979 0.812 5 I.Hincu 24.117 0.620
6 N.Nemcevs 17.552 0.524 6 V.Chernoshtanov 37.027 0.859 6 A.Nikolaev 24.138 0.641
7 V.Chernoshtanov 17.741 0.713 7 S.Chernoshtanov 37.089 0.922 7 D.Chugrov 24.204 0.707
8 S.Butsev 17.749 0.721 8 S.Kapsha 37.112 0.944 8 N.Nemcevs 24.382 0.885
9 S.Kapsha 17.752 0.724 9 N.Nemcevs 37.157 0.989 9 S.Chernoshtanov 24.425 0.928
10 S.Chernoshtanov 17.978 0.950 10 D.Chugrov 37.626 1.458 10 S.Kapsha 24.696 1.199
11 D.Chugrov 17.993 0.965 11 S.Butsev 37.835 1.667 11 S.Butsev 24.874 1.377
12 V.Shvydkiy 19.136 2.108 12 V.Shvydkiy 38.925 2.757 12 V.Shvydkiy 26.959 3.462
13 O.Atisckov - - 13 O.Atisckov - - 13 O.Atisckov - -
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Compounds F-R
Vladimir Shurygin
2 1:18.285 17.457 36.812 24.016 2.0% 2-2
3 1:18.139 17.330 36.644 24.164 0.8% 2-2
6 - 17.356 36.483 - 5.1% 2-2
8 1:17.991 17.224 36.658 24.108 2.0% 2-2 PB
9 1:22.018 17.741 36.518 27.758 0.8% 2-2
Possible: 1:17.759 17.224 36.518 24.016
Ivan Hincu
2 1:19.487 17.824 36.970 24.694 2.7% 3-3
3 1:18.596 17.474 36.827 24.295 1.2% 3-3
6 1:18.841 17.312 37.054 24.475 2.7% 3-3
7 1:18.543 17.653 36.773 24.117 1.2% 3-3 PB
8 - 17.488 36.952 - 5.5% 3-3
Possible: 1:18.202 17.312 36.773 24.117
Sergey Chernoshtanov
2 1:19.492 17.978 37.089 24.425 6.3% 2-2 PB
3 - 18.406 - - 9.0% 2-2
Possible: 1:19.492 17.978 37.089 24.425
Alexandr Potemkin
2 - 17.209 - - 3.5% 2-2
4 1:17.129 17.145 36.338 23.646 0.8% 2-2
7 1:16.760 17.031 36.218 23.511 0.8% 2-2
10 1:16.704 17.028 36.179 23.497 0.8% 2-2 Pole
Possible: 1:16.704 17.028 36.179 23.497
Dmitry Chugrov
2 1:20.750 18.037 37.636 25.078 3.5% 2-2
3 1:21.353 18.233 38.285 24.836 2.4% 2-2
4 1:20.632 18.098 37.738 24.796 0.8% 2-2
7 1:19.823 17.993 37.626 24.204 1.6% 2-2 PB
Possible: 1:19.823 17.993 37.626 24.204
Valentin Shvydkiy
4 1:25.020 19.136 38.925 26.959 93.3% 3-3 PB
5 - 19.128 - - 96.5% 3-3
Possible: 1:25.020 19.136 38.925 26.959
Stepan Kapsha
2 1:19.560 17.752 37.112 24.696 5.1% 2-2 PB
3 - 17.770 - - 7.8% 2-2
5 - 17.416 37.212 - 7.8% 2-2
Possible: 1:19.560 17.752 37.112 24.696
Nikita Nemcevs
2 - 17.789 - - 5.5% 2-2
8 1:19.258 17.552 37.245 24.461 2.7% 2-2 PB
9 1:19.265 17.726 37.157 24.382 1.2% 2-2
Possible: 1:19.091 17.552 37.157 24.382
Artur Nikolaev
3 1:18.856 17.411 37.033 24.411 4.3% 2-2
4 1:31.989 17.373 37.887 36.729 2.7% 2-2
5 - 17.725 - - 7.1% 2-2
7 1:19.143 17.788 36.979 24.376 3.1% 2-2
8 1:18.574 17.417 37.019 24.138 1.6% 2-2 PB
Possible: 1:18.490 17.373 36.979 24.138
Vadim Chernoshtanov
2 1:19.474 17.882 37.027 24.565 3.1% 2-2
3 1:19.850 17.741 37.256 24.854 1.6% 2-2
6 1:19.978 18.057 37.216 24.704 3.1% 2-2
7 1:19.219 17.821 37.254 24.144 1.6% 2-2
8 1:19.090 17.808 37.256 24.027 0.4% 2-2 PB
Possible: 1:18.794 17.741 37.027 24.027
Sergey Butsev
2 1:21.563 18.112 38.577 24.874 3.1% 2-2
3 1:21.272 17.941 38.175 25.156 1.6% 2-2
4 1:21.012 17.749 37.835 25.429 0.4% 2-2 PB
Possible: 1:20.458 17.749 37.835 24.874
Oleg Atisckov
Possible: - - - -
Konstantin Konstantin
2 1:18.382 17.345 36.859 24.178 0.8% 2-2
5 1:17.816 17.508 36.168 24.141 0.8% 2-2
8 1:17.727 17.400 36.291 24.036 0.8% 2-2 PB
Possible: 1:17.549 17.345 36.168 24.036
Qualification chat
0:00:00 Alexandr Potemkin: dq uberut?)
0:00:17 Nikita Nemcevs: kakoj dq?
0:00:33.4 Alexandr Potemkin: vse uje
0:00:41.7 Alexandr Potemkin: na praktike dali dq
0:06:11 Sergey Chernoshtanov left the race.
0:07:11 Sergey Chernoshtanov has entered the race.
0:08:10.1 Sergey Chernoshtanov: I ne znal pro chto q2
0:08:54.9 Sergey Chernoshtanov: mne nugno drugoy set
0:11:39.5 Sergey Chernoshtanov: pochemu v teme GP ne napisali pro odnu Q
0:12:06.5 Nikita Nemcevs: Sergeu, po4emu ti vsegda slepoj ))
0:12:14.1 Vladimir Shurygin: bardak potomu chto!!!
0:12:25.2 Nikita Nemcevs: mne nuzno zakrit server i zapustit ego zanovo
0:12:27.8 Oleg Atisckov left the race.
0:12:44.4 Nikita Nemcevs: ja ze napisal
0:12:47.3 Nikita Nemcevs: 25 raz
0:12:48.4 Nikita Nemcevs: Q2
0:13:05.3 Vladimir Shurygin: +5 mne hot ne zabud dat
0:13:08.7 Nikita Nemcevs: sessija nazivaetsja QUALIFYING
0:13:11.7 Oleg Atisckov has entered the race.
0:13:23.1 Vladimir Shurygin: v teme nado pisat zaranee
0:13:24.5 Nikita Nemcevs: ja sdelaju restart servera
0:13:29.3 Nikita Nemcevs: 4tobi sergey mog poexat
0:13:29.9 Vladimir Shurygin: a ne tak delat
0:13:39.5 Ivan Hincu: i mne 5
0:13:47 Nikita Nemcevs: ja 10 raz v 4ate pisal
0:13:47.1 Vladimir Shurygin: ranshe tak ne delali
0:13:48.1 Ivan Hincu: +5
0:13:58.7 Nikita Nemcevs: ne delali
0:14:00.9 Vladimir Shurygin: pri chem tut chat
0:14:03.4 Nikita Nemcevs: v 4em problema v 4ate uvidet?
0:14:10.2 Nikita Nemcevs: ja tut 10 raz napisal
0:14:16.6 Nikita Nemcevs left the race.
0:14:29.6 Sergey Chernoshtanov: nelzy menat reglament
0:14:30.7 Vladimir Shurygin: u kogo to q1 eto prikatka
0:14:45.1 > dostali nit
0:14:48.3 Vladimir Shurygin: i vremya rashitivaesh svoe
0:14:56.6 > ja napisal Q2
0:14:59.2 > Q2
0:15:00.5 > vnimanie
0:15:02.6 > set na gonku
0:15:11 > srazu Q2
0:15:12.7 > vse uvideli
0:15:14.2 Alexandr Potemkin: che delat' teper' budem?
0:15:15.7 Oleg Atisckov: a skoko topliva nado lit??))
0:15:16.3 Vladimir Shurygin: izvineniy koroche ne budet
0:15:17 Alexandr Potemkin: vremya idet
0:15:19.8 > odin kto-to vse vremja ne uvidel
0:15:25.7 > dostali
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Alexandr Potemkin 1:26.285
2 Alexandr Potemkin 1:21.728
3 Alexandr Potemkin 1:21.305
16 Alexandr Potemkin 1:20.847
30 Alexandr Potemkin 1:20.502
31 Alexandr Potemkin 1:20.228
32 Alexandr Potemkin 1:20.090
43 Alexandr Potemkin 1:19.131
56 Alexandr Potemkin 1:18.508
58 Alexandr Potemkin 1:18.478
63 Alexandr Potemkin 1:18.019
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:17.822
1 Alexandr Potemkin 1:18.019 - 63 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
2 Vladimir Shurygin 1:18.696 0.677 60 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
3 Ivan Hincu 1:19.319 1.300 58 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
4 Sergey Chernoshtanov 1:19.607 1.588 58 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
5 Valentin Shvydkiy 1:21.056 3.037 57 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
6 Konstantin Konstantin 1:22.430 4.411 2 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
7 Dmitry Chugrov 1:22.759 4.739 24 F1 OSRW 2014 V2
8 Artur Nikolaev 1:22.866 4.847 10 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
9 Nikita Nemcevs 1:22.960 4.941 16 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
10 Stepan Kapsha 1:23.236 5.217 29 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
11 Vadim Chernoshtanov 1:24.204 6.185 8 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
12 Sergey Butsev 1:25.592 7.573 2 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
13 Oleg Atisckov 1:33.192 15.173 2 F1 OSRW 2014 V2 Clutch
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Potemkin 17.228 - 1 A.Potemkin 36.759 - 1 A.Potemkin 23.835 -
2 V.Shurygin 17.648 0.420 2 V.Shurygin 36.968 0.209 2 V.Shurygin 24.077 0.242
3 I.Hincu 17.687 0.459 3 I.Hincu 37.101 0.342 3 S.Chernoshtanov 24.396 0.560
4 S.Chernoshtanov 17.821 0.593 4 S.Chernoshtanov 37.347 0.588 4 I.Hincu 24.438 0.602
5 V.Shvydkiy 18.100 0.872 5 V.Shvydkiy 37.820 1.061 5 V.Shvydkiy 24.721 0.885
6 A.Nikolaev 18.342 1.114 6 K.Konstantin 38.189 1.430 6 D.Chugrov 25.406 1.571
7 N.Nemcevs 18.469 1.241 7 S.Kapsha 38.408 1.649 7 N.Nemcevs 25.524 1.688
8 D.Chugrov 18.488 1.260 8 D.Chugrov 38.428 1.669 8 A.Nikolaev 25.636 1.800
9 S.Kapsha 18.519 1.291 9 N.Nemcevs 38.502 1.744 9 K.Konstantin 25.675 1.839
10 K.Konstantin 18.556 1.329 10 A.Nikolaev 38.559 1.801 10 V.Chernoshtanov 25.899 2.064
11 V.Chernoshtanov 18.844 1.615 11 V.Chernoshtanov 39.218 2.459 11 S.Kapsha 26.104 2.268
12 S.Butsev 19.041 1.813 12 O.Atisckov 39.327 2.568 12 O.Atisckov 26.492 2.656
13 O.Atisckov 19.340 2.112 13 S.Butsev 39.417 2.658 13 S.Butsev 26.797 2.962
Lap time color codes
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Race laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit Compounds F-R
1. Vladimir Shurygin
1 1:29.657 24.545 39.240 25.871 97.3% 2-2
2 1:23.181 18.685 38.735 25.761 96.1% 2-2
3 1:22.882 18.422 38.642 25.818 94.5% 2-2
4 1:22.896 18.582 38.641 25.673 92.9% 2-2
5 1:23.167 18.546 38.567 26.054 91.8% 2-2
6 1:23.493 18.659 38.870 25.964 90.2% 2-2
7 1:23.362 18.581 38.759 26.022 88.6% 2-2
8 1:23.103 18.637 38.679 25.787 87.5% 2-2
9 1:23.263 18.691 38.856 25.716 85.9% 2-2
10 1:23.326 18.681 38.464 26.180 84.3% 2-2
11 1:22.712 18.549 38.525 25.638 83.1% 2-2
12 1:23.235 18.641 38.700 25.894 81.6% 2-2
13 1:27.126 18.632 38.625 29.869 80.0% in pitlane 2-2
14 1:36.639 32.705 38.444 25.489 78.8% in pitlane 3-3
15 1:22.332 18.642 38.295 25.396 77.3% 3-3
16 1:22.852 18.447 38.428 25.977 75.7% 3-3
17 1:22.639 18.582 38.460 25.597 74.5% 3-3
18 1:23.052 18.919 38.430 25.703 72.9% 3-3
19 1:23.022 18.536 38.556 25.929 71.4% 3-3
20 1:23.155 18.775 38.487 25.893 70.2% 3-3
21 1:22.927 18.628 38.690 25.609 68.6% 3-3
22 1:22.674 18.398 38.672 25.604 67.1% 3-3
23 1:22.514 18.297 38.479 25.739 65.9% 3-3
24 1:22.940 18.635 38.451 25.854 64.3% 3-3
25 1:22.932 18.391 38.733 25.808 62.7% 3-3
26 1:22.804 18.425 38.624 25.754 61.6% 3-3
27 1:26.729 18.702 38.452 29.576 60.0% in pitlane 3-3
28 1:36.574 32.882 38.405 25.288 58.8% in pitlane 2-2
29 1:21.263 18.171 37.837 25.255 57.3% 2-2
30 1:21.190 18.192 37.934 25.064 55.7% 2-2
31 1:21.503 18.166 38.113 25.223 54.5% 2-2
32 1:21.755 18.481 38.027 25.247 52.9% 2-2
33 1:21.309 18.090 38.078 25.142 51.4% 2-2
34 1:21.769 18.249 38.090 25.430 49.8% 2-2
35 1:21.468 18.285 37.992 25.192 48.6% 2-2
36 1:21.740 18.421 38.099 25.220 47.1% 2-2
37 1:21.269 18.178 37.948 25.143 45.5% 2-2
38 1:21.248 18.116 38.033 25.100 44.3% 2-2
39 1:21.398 18.254 38.184 24.961 42.7% 2-2
40 1:21.718 18.316 38.124 25.278 41.2% 2-2
41 1:23.187 19.077 38.593 25.516 40.0% 2-2
42 1:26.708 18.388 38.171 30.149 38.4% in pitlane 2-2
43 1:35.543 32.520 37.683 25.339 37.3% in pitlane 2-2
44 1:19.857 17.926 37.329 24.601 35.7% 2-2
45 1:20.845 17.987 37.617 25.241 34.1% 2-2
46 1:21.347 18.550 37.729 25.068 32.9% 2-2
47 1:20.778 18.093 37.829 24.856 31.4% 2-2
48 1:21.028 18.140 37.840 25.049 30.2% 2-2
49 1:20.670 18.060 37.764 24.847 28.6% 2-2
50 1:22.546 19.195 38.224 25.127 27.1% 2-2
51 1:20.530 18.050 37.553 24.927 25.9% 2-2
52 1:21.137 18.194 38.096 24.848 24.3% 2-2
53 1:21.088 18.418 37.717 24.954 23.1% 2-2
54 1:21.400 18.340 37.895 25.165 21.6% 2-2
55 1:21.231 18.091 37.916 25.224 20.0% 2-2
56 1:21.537 18.382 37.953 25.202 18.8% 2-2
57 1:21.381 18.139 38.002 25.241 17.3% 2-2
58 1:25.281 18.077 37.827 29.377 16.1% in pitlane 2-2
59 1:35.017 32.726 37.606 24.685 14.5% in pitlane 2-2
60 1:18.696 17.651 36.968 24.077 12.9% 2-2 PB
61 1:20.373 17.648 38.042 24.683 11.8% 2-2
62 1:21.677 18.306 38.028 25.344 10.2% 2-2
63 1:20.494 17.881 37.639 24.973 9.0% 2-2
64 1:20.900 18.035 37.658 25.207 7.5% 2-2
65 1:21.659 18.217 38.528 24.914 6.3% 2-2
66 1:20.408 17.782 37.391 25.235 4.7% 2-2
67 1:21.621 17.939 37.689 25.994 3.5% 2-2
Possible: 1:18.694 17.648 36.968 24.077
2. Ivan Hincu
1 1:35.658 28.743 39.733 27.183 97.6% 3-3
2 1:24.212 19.205 39.114 25.893 96.1% 3-3
3 1:23.568 18.629 38.477 26.461 94.5% 3-3
4 1:23.517 18.854 38.541 26.122 93.3% 3-3
5 1:24.219 19.508 38.540 26.171 91.8% 3-3
6 1:23.559 18.677 38.620 26.262 90.2% 3-3
7 1:23.444 18.705 38.678 26.061 89.0% 3-3
8 1:24.081 18.907 38.645 26.529 87.5% 3-3
9 1:23.676 18.759 38.571 26.346 85.9% 3-3
10 1:25.205 18.628 39.675 26.901 84.7% 3-3
11 1:24.543 18.987 39.457 26.099 83.1% 3-3
12 1:24.917 18.834 39.446 26.637 81.6% 3-3
13 1:23.249 18.652 38.650 25.948 80.4% 3-3
14 1:23.500 18.671 38.640 26.189 78.8% 3-3
15 1:24.545 19.088 39.437 26.020 77.3% 3-3
16 1:25.487 18.888 39.264 27.336 76.1% 3-3
17 1:23.896 18.828 38.824 26.244 74.5% 3-3
18 1:29.439 18.801 39.401 31.237 73.3% in pitlane 3-3
19 1:59.630 55.957 38.279 25.394 71.8% in pitlane 3-3
20 1:21.657 18.232 38.273 25.152 70.2% 3-3
21 1:21.624 18.217 37.859 25.548 69.0% 3-3
22 1:22.074 18.503 38.200 25.371 67.5% 3-3
23 1:22.258 18.248 38.425 25.584 65.9% 3-3
24 1:22.109 18.649 38.104 25.356 64.7% 3-3
25 1:22.990 18.362 38.391 26.237 63.1% 3-3
26 1:22.990 18.623 38.809 25.557 61.6% 3-3
27 1:22.217 18.428 38.232 25.558 60.4% 3-3
28 1:22.527 18.554 38.318 25.655 58.8% 3-3
29 1:23.986 18.609 38.948 26.429 57.3% 3-3
30 1:23.418 19.226 38.464 25.728 56.1% 3-3
31 1:24.477 18.556 39.206 26.714 54.5% 3-3
32 1:23.333 18.499 39.095 25.738 53.3% 3-3
33 1:23.182 18.759 38.338 26.085 51.8% 3-3
34 1:22.796 18.646 38.425 25.724 50.2% 3-3
35 1:23.421 18.923 38.547 25.951 49.0% 3-3
36 1:23.879 18.553 38.775 26.552 47.5% 3-3
37 1:27.845 18.674 38.700 30.471 46.3% in pitlane 3-3
38 1:35.860 32.763 37.900 25.196 44.7% in pitlane 3-3
39 1:21.252 18.223 37.910 25.118 43.1% 3-3
40 1:20.985 18.127 37.752 25.106 42.0% 3-3
41 1:21.330 18.186 38.111 25.033 40.4% 3-3
42 1:24.511 19.950 39.001 25.560 38.8% 3-3
43 1:21.713 18.108 37.893 25.712 37.6% 3-3
44 1:21.681 18.346 38.259 25.076 36.1% 3-3
45 1:21.351 18.203 38.033 25.114 34.9% 3-3
46 1:22.249 18.308 38.264 25.677 33.3% 3-3
47 1:21.967 18.503 38.181 25.283 31.8% 3-3
48 1:22.179 18.307 38.077 25.795 30.6% 3-3
49 1:21.681 18.517 37.962 25.202 29.0% 3-3
50 1:21.822 18.432 38.110 25.280 27.5% 3-3
51 1:21.369 18.213 37.987 25.168 26.3% 3-3
52 1:21.222 18.173 37.883 25.166 24.7% 3-3
53 1:22.096 18.326 37.954 25.816 23.5% 3-3
54 1:22.221 18.590 38.107 25.524 22.0% 3-3
55 1:31.678 19.627 38.549 33.502 20.8% in pitlane 3-3
56 1:34.982 33.140 37.322 24.519 19.2% in pitlane 2-2
57 1:19.684 18.058 37.101 24.525 17.6% 2-2
58 1:19.319 17.687 37.194 24.438 16.5% 2-2 PB
59 1:20.464 18.469 37.343 24.652 14.9% 2-2
60 1:20.394 18.039 37.388 24.967 13.7% 2-2
61 1:20.265 18.109 37.505 24.651 12.2% 2-2
62 1:20.726 18.255 37.576 24.895 10.6% 2-2
63 1:20.938 18.312 37.913 24.712 9.4% 2-2
64 1:19.898 17.854 37.253 24.792 7.8% 2-2
65 1:20.504 18.032 37.716 24.756 6.7% 2-2
66 1:22.342 18.293 39.341 24.708 5.1% 2-2
67 1:20.626 18.061 37.616 24.949 3.9% 2-2
Possible: 1:19.225 17.687 37.101 24.438
3. Sergey Chernoshtanov
1 1:36.602 29.765 40.001 26.836 94.1% 2-2
2 1:25.280 19.929 39.599 25.752 92.5% 2-2
3 1:24.677 19.006 39.887 25.784 91.4% 2-2
4 1:24.257 19.107 39.532 25.618 89.8% 2-2
5 1:24.075 19.074 39.091 25.910 88.2% 2-2
6 1:24.257 19.347 39.220 25.690 87.1% 2-2
7 1:23.798 18.999 38.993 25.806 85.5% 2-2
8 1:23.834 18.980 38.990 25.864 83.9% 2-2
9 1:24.204 19.146 38.992 26.066 82.7% 2-2
10 1:25.023 19.004 39.228 26.792 81.2% 2-2
11 1:25.694 19.084 39.378 27.232 79.6% 2-2
12 1:25.515 19.457 39.494 26.565 78.4% 2-2
13 1:30.827 19.736 39.323 31.767 76.9% in pitlane 2-2
14 1:40.235 35.460 39.035 25.740 75.3% in pitlane 3-3
15 1:22.821 18.613 38.662 25.547 74.1% 3-3
16 1:23.275 18.943 38.809 25.523 72.5% 3-3
17 1:23.737 18.880 39.006 25.851 71.0% 3-3
18 1:23.290 18.880 38.676 25.733 69.8% 3-3
19 1:22.901 18.422 38.771 25.708 68.2% 3-3
20 1:24.205 18.710 39.087 26.409 66.7% 3-3
21 1:24.699 19.432 39.066 26.201 65.5% 3-3
22 1:24.085 18.974 38.888 26.223 63.9% 3-3
23 1:23.900 19.136 38.892 25.872 62.4% 3-3
24 1:23.844 18.870 39.199 25.775 61.2% 3-3
25 1:23.242 18.853 38.870 25.519 59.6% 3-3
26 1:23.447 18.555 38.878 26.014 58.0% 3-3
27 1:23.547 18.568 38.929 26.050 56.9% 3-3
28 1:23.792 19.005 38.659 26.128 55.3% 3-3
29 1:25.267 18.984 39.873 26.410 54.1% 3-3
30 1:26.148 19.359 40.392 26.397 52.5% 3-3
31 1:33.682 19.649 39.448 34.585 51.4% in pitlane 3-3
32 1:38.206 34.817 38.372 25.017 49.8% in pitlane 2-2
33 1:21.687 18.221 37.941 25.525 48.2% 2-2
34 1:21.917 18.441 38.245 25.232 47.1% 2-2
35 1:22.141 18.729 38.246 25.166 45.5% 2-2
36 1:22.279 18.345 38.486 25.448 43.9% 2-2
37 1:22.035 18.448 38.273 25.314 42.7% 2-2
38 1:23.074 18.673 39.134 25.267 41.2% 2-2
39 1:21.953 18.486 38.356 25.112 39.6% 2-2
40 1:22.082 18.519 38.362 25.201 38.4% 2-2
41 1:21.765 18.423 38.190 25.153 36.9% 2-2
42 1:22.446 18.414 38.586 25.445 35.7% 2-2
43 1:21.921 18.421 38.197 25.303 34.1% 2-2
44 1:22.723 18.780 38.324 25.618 32.5% 2-2
45 1:23.344 18.672 38.639 26.032 31.4% 2-2
46 1:28.361 19.235 38.806 30.320 29.8% in pitlane 2-2
47 1:37.755 35.167 37.788 24.801 28.6% in pitlane 2-2
48 1:20.712 18.229 37.727 24.755 27.1% 2-2
49 1:20.981 18.164 38.028 24.790 25.5% 2-2
50 1:20.909 18.205 37.684 25.020 24.3% 2-2
51 1:21.204 18.345 38.053 24.806 22.7% 2-2
52 1:21.514 18.375 38.220 24.919 21.2% 2-2
53 1:21.147 18.301 37.888 24.957 20.0% 2-2
54 1:21.200 18.236 37.935 25.029 18.4% 2-2
55 1:20.814 18.222 37.769 24.823 17.3% 2-2
56 1:26.646 18.160 37.838 30.648 15.7% in pitlane 2-2
57 1:36.317 34.069 37.793 24.454 14.1% in pitlane 2-2
58 1:19.607 17.865 37.347 24.396 12.9% 2-2 PB
59 1:19.862 17.902 37.443 24.517 11.4% 2-2
60 1:30.266 17.821 47.242 25.202 9.8% 2-2
61 1:21.329 18.202 37.860 25.267 8.6% 2-2
62 1:21.365 18.443 38.055 24.866 7.1% 2-2
63 1:21.115 18.310 38.102 24.703 5.9% 2-2
64 1:21.692 18.395 38.131 25.167 4.3% 2-2
65 1:21.249 18.190 37.762 25.297 3.1% 2-2
66 1:23.009 18.351 39.137 25.521 1.6% 2-2
Possible: 1:19.563 17.821 37.347 24.396
4. Alexandr Potemkin
1 1:26.285 22.661 38.294 25.331 97.6% 2-2
2 1:21.728 18.471 37.995 25.262 96.1% 2-2
3 1:21.305 18.161 37.967 25.177 94.9% 2-2
4 1:21.900 18.436 38.207 25.257 93.3% 2-2
5 1:21.931 18.380 38.218 25.332 91.8% 2-2
6 1:22.219 18.483 38.117 25.619 90.6% 2-2
7 1:22.176 18.365 38.225 25.587 89.0% 2-2
8 1:22.467 18.503 38.327 25.637 87.5% 2-2
9 1:22.342 18.520 38.503 25.319 86.3% 2-2
10 1:21.922 18.310 38.289 25.324 84.7% 2-2
11 1:22.513 18.524 38.406 25.583 83.1% 2-2
12 1:22.610 18.393 38.326 25.891 82.0% 2-2
13 1:23.230 18.684 38.519 26.026 80.4% 2-2
14 1:28.454 19.040 38.823 30.591 79.2% in pitlane 2-2
15 1:36.319 33.246 37.956 25.117 77.6% in pitlane 3-3
16 1:20.847 18.070 37.751 25.027 76.1% 3-3
17 1:21.154 18.286 37.866 25.003 74.5% 3-3
18 1:22.216 18.195 38.077 25.943 73.3% 3-3
19 1:22.130 18.133 38.135 25.862 71.8% 3-3
20 1:22.173 18.238 38.325 25.611 70.6% 3-3
21 1:21.737 18.287 38.026 25.424 69.0% 3-3
22 1:22.105 18.267 38.459 25.379 67.5% 3-3
23 1:22.007 18.264 38.276 25.467 66.3% 3-3
24 1:21.650 18.239 38.103 25.309 64.7% 3-3
25 1:21.578 18.296 38.063 25.218 63.1% 3-3
26 1:22.312 18.327 38.678 25.308 62.0% 3-3
27 1:21.918 18.194 37.966 25.758 60.4% 3-3
28 1:26.960 18.364 38.232 30.364 59.2% in pitlane 3-3
29 1:35.146 32.094 37.747 25.305 57.6% in pitlane 2-2
30 1:20.502 17.851 37.480 25.171 56.1% 2-2
31 1:20.228 17.911 37.555 24.762 54.9% 2-2
32 1:20.090 17.847 37.502 24.742 53.3% 2-2
33 1:20.891 17.817 37.760 25.314 52.2% 2-2
34 1:20.576 18.003 37.721 24.852 50.6% 2-2
35 1:20.549 17.979 37.479 25.091 49.0% 2-2
36 1:20.459 17.969 37.731 24.759 47.8% 2-2
37 1:20.688 18.074 37.592 25.023 46.3% 2-2
38 1:20.800 18.027 37.646 25.128 45.1% 2-2
39 1:21.061 18.239 37.932 24.890 43.5% 2-2
40 1:21.212 18.008 37.703 25.501 42.0% 2-2
41 1:25.127 18.070 37.690 29.367 40.8% in pitlane 2-2
42 1:34.222 32.173 37.654 24.395 39.2% in pitlane 2-2
43 1:19.131 17.728 37.137 24.266 38.0% 2-2
44 1:19.623 17.713 37.371 24.540 36.5% 2-2
45 1:20.328 17.801 37.827 24.700 34.9% 2-2
46 1:20.083 17.793 37.617 24.673 33.7% 2-2
47 1:20.183 17.924 37.432 24.827 32.2% 2-2
48 1:19.819 17.848 37.435 24.537 31.0% 2-2
49 1:19.693 17.723 37.301 24.669 29.4% 2-2
50 1:20.160 17.905 37.383 24.872 27.8% 2-2
51 1:20.325 18.141 37.489 24.695 26.7% 2-2
52 1:20.606 17.934 37.642 25.030 25.1% 2-2
53 1:20.357 18.084 37.759 24.515 23.9% 2-2
54 1:24.766 17.868 37.467 29.432 22.4% in pitlane 2-2
55 1:35.086 32.929 37.808 24.349 21.2% in pitlane 2-2
56 1:18.508 17.411 36.883 24.214 19.6% 2-2
57 1:18.942 17.664 37.210 24.068 18.0% 2-2
58 1:18.478 17.364 36.969 24.145 16.9% 2-2
59 1:18.960 17.482 37.062 24.415 15.3% 2-2
60 1:18.946 17.568 37.103 24.275 14.1% 2-2
61 1:45.922 17.731 37.112 51.080 12.5% in pitlane 2-2
62 4:03.818 3:02.666 37.316 23.835 11.4% in pitlane 2-2
63 1:18.019 17.228 36.759 24.032 9.8% 2-2 FL
64 1:18.279 17.392 36.888 23.999 8.2% 2-2
65 1:18.752 17.578 37.066 24.108 7.1% 2-2
66 1:19.115 17.656 36.808 24.651 5.5% 2-2
Possible: 1:17.822 17.228 36.759 23.835
5. Dmitry Chugrov
1 1:38.256 30.131 41.319 26.805 97.3% 3-3
2 1:25.337 19.359 39.677 26.301 95.7% 3-3
3 1:24.548 19.074 39.293 26.181 94.5% 3-3
4 1:24.526 19.340 38.992 26.194 92.9% 3-3
5 1:24.787 19.146 39.065 26.575 91.4% 3-3
6 1:24.458 19.171 39.167 26.120 90.2% 3-3
7 1:25.322 19.307 38.915 27.100 88.6% 3-3
8 1:25.413 19.366 39.623 26.424 87.1% 3-3
9 1:25.790 19.459 39.671 26.661 85.9% 3-3
10 1:24.801 19.126 39.138 26.537 84.3% 3-3
11 1:24.883 19.375 39.308 26.200 82.7% 3-3
12 1:24.602 19.053 39.222 26.327 81.6% 3-3
13 1:24.885 19.173 39.286 26.426 80.0% 3-3
14 1:25.711 19.195 39.495 27.021 78.4% 3-3
15 1:25.638 19.194 39.535 26.909 77.3% 3-3
16 1:25.319 19.185 39.448 26.685 75.7% 3-3
17 1:25.721 19.303 39.578 26.839 74.1% 3-3
18 1:25.474 19.504 39.272 26.698 72.9% 3-3
19 1:26.650 19.744 39.709 27.197 71.4% 3-3
20 1:26.264 19.645 39.380 27.239 69.8% 3-3
21 1:38.082 21.074 40.324 36.685 68.6% in pitlane 3-3
22 1:39.804 34.706 39.147 25.952 67.1% in pitlane 3-3
23 1:23.248 18.618 38.840 25.790 65.5% 3-3
24 1:22.759 18.806 38.547 25.406 64.3% 3-3 PB
25 1:23.554 18.716 39.053 25.785 62.7% 3-3
26 1:23.821 19.066 38.861 25.895 61.2% 3-3
27 1:23.666 19.023 38.889 25.755 60.0% 3-3
28 1:23.593 18.898 38.690 26.004 58.4% 3-3
29 1:25.264 18.743 38.991 27.530 57.3% 3-3
30 1:26.064 19.287 38.972 27.805 55.7% 3-3
31 1:24.664 19.115 39.293 26.256 54.1% 3-3
32 1:24.198 18.739 39.183 26.275 52.9% 3-3
33 1:24.376 18.706 39.479 26.190 51.4% 3-3
34 1:24.191 18.969 38.685 26.537 49.8% 3-3
35 1:37.396 18.919 51.688 26.789 48.6% 3-3
36 1:25.332 19.572 39.409 26.351 47.1% 3-3
37 1:25.892 18.977 40.374 26.540 45.5% 3-3
38 1:25.567 19.046 39.615 26.906 44.3% 3-3
39 1:24.818 19.057 38.927 26.833 42.7% 3-3
40 1:25.169 19.053 39.269 26.848 41.2% 3-3
41 1:48.923 19.485 39.126 50.312 40.0% in pitlane 3-3
42 1:41.838 36.485 39.319 26.035 38.4% in pitlane 3-3
43 1:23.542 18.742 38.859 25.941 37.3% 3-3
44 1:22.784 18.631 38.489 25.664 35.7% 3-3
45 1:23.432 18.846 38.717 25.868 34.1% 3-3
46 1:23.072 18.638 38.457 25.977 32.9% 3-3
47 1:22.901 18.488 38.488 25.925 31.4% 3-3
48 1:23.351 19.038 38.504 25.808 29.8% 3-3
49 1:23.584 18.957 38.677 25.950 28.6% 3-3
50 1:24.087 18.539 38.807 26.742 27.1% 3-3
51 1:24.025 18.742 38.896 26.387 25.9% 3-3
52 1:26.218 18.508 41.459 26.252 24.3% 3-3
53 1:25.528 18.637 40.762 26.129 22.7% 3-3
54 1:37.820 31.840 39.656 26.324 21.6% 3-3
55 1:24.794 18.699 39.782 26.312 20.0% 3-3
56 1:23.722 18.799 38.840 26.082 18.4% 3-3
57 1:24.189 19.247 38.726 26.216 17.3% 3-3
58 1:24.131 18.857 39.174 26.100 15.7% 3-3
59 1:24.900 19.005 39.527 26.368 14.5% 3-3
60 1:25.987 18.729 39.484 27.774 12.9% 3-3
61 1:23.837 18.843 38.748 26.246 11.8% 3-3
62 1:23.784 18.818 38.428 26.539 10.2% 3-3
63 1:24.788 18.608 39.912 26.268 8.6% 3-3
64 1:23.388 18.566 38.714 26.107 7.5% 3-3
65 1:25.960 19.451 40.293 26.216 5.9% 3-3
Possible: 1:22.322 18.488 38.428 25.406
6. Valentin Shvydkiy
1 1:39.959 31.311 41.335 27.313 97.6% 3-3
2 1:29.298 20.125 40.609 28.565 96.1% 3-3
3 1:27.258 19.283 40.587 27.388 94.9% 3-3
4 1:27.619 19.393 39.486 28.739 93.3% 3-3
5 1:25.133 19.179 39.429 26.526 91.8% 3-3
6 1:36.115 19.475 39.643 36.997 90.6% 3-3
7 1:26.865 19.876 39.820 27.169 89.0% 3-3
8 1:26.369 19.738 39.512 27.119 87.8% 3-3
9 1:26.949 19.194 40.860 26.894 86.3% 3-3
10 1:26.049 19.508 39.357 27.183 84.7% 3-3
11 1:26.806 19.598 39.828 27.380 83.5% 3-3
12 1:25.741 19.433 39.222 27.086 82.0% 3-3
13 1:26.510 19.481 39.388 27.642 80.4% 3-3
14 1:26.210 19.284 39.760 27.165 79.2% 3-3
15 1:26.535 19.680 39.580 27.275 77.6% 3-3
16 1:27.186 20.020 39.776 27.391 76.1% 3-3
17 1:26.278 19.392 39.805 27.081 74.9% 3-3
18 1:27.003 19.565 39.870 27.569 73.3% 3-3
19 1:27.130 20.177 40.147 26.806 72.2% 3-3
20 1:26.521 19.395 39.789 27.337 70.6% 3-3
21 1:26.947 19.616 39.993 27.338 69.0% 3-3
22 1:27.498 19.516 40.543 27.439 67.8% 3-3
23 1:27.048 19.550 40.379 27.119 66.3% 3-3
24 1:27.245 19.956 39.850 27.439 65.1% 3-3
25 1:27.317 19.917 39.962 27.438 63.5% 3-3
26 1:26.985 19.773 39.847 27.365 62.4% 3-3
27 1:28.482 19.467 41.337 27.678 60.8% 3-3
28 1:33.360 19.901 40.359 33.100 59.6% in pitlane 3-3
29 1:46.788 40.733 39.288 26.768 58.0% in pitlane 3-3
30 1:24.183 18.783 39.031 26.368 56.5% 3-3
31 1:23.998 18.940 38.917 26.141 55.3% 3-3
32 1:24.560 18.966 39.356 26.237 53.7% 3-3
33 1:24.517 18.972 39.387 26.157 52.2% 3-3
34 1:24.686 19.594 38.798 26.293 51.0% 3-3
35 1:24.419 18.799 39.360 26.260 49.4% 3-3
36 1:24.468 19.001 39.246 26.221 48.2% 3-3
37 1:34.231 19.154 42.639 32.438 46.7% 3-3
38 1:25.011 19.011 39.499 26.502 45.1% 3-3
39 1:29.672 22.356 40.344 26.973 43.9% 3-3
40 1:25.883 18.993 40.280 26.610 42.4% 3-3
41 1:25.199 18.878 39.516 26.805 41.2% 3-3
42 1:24.520 18.822 39.263 26.435 39.6% 3-3
43 1:24.097 18.982 38.904 26.210 38.0% 3-3
44 1:25.987 20.017 39.420 26.550 36.9% 3-3
45 1:31.351 19.289 39.114 32.948 35.3% 3-3
46 1:24.951 18.877 39.414 26.660 34.1% 3-3
47 1:24.958 19.155 39.187 26.617 32.5% 3-3
48 1:24.566 19.169 39.172 26.225 31.4% 3-3
49 1:32.455 18.562 38.781 35.111 29.8% 3-3
50 1:24.056 18.976 38.805 26.276 28.2% 3-3
51 1:23.532 18.664 38.837 26.032 27.1% 3-3
52 1:24.839 18.892 39.248 26.700 25.5% 3-3
53 1:26.449 19.286 39.883 27.280 24.3% 3-3
54 1:25.663 18.996 39.610 27.057 22.7% 3-3
55 1:31.727 19.134 40.427 32.166 21.6% in pitlane 3-3
56 1:37.281 33.676 38.396 25.208 20.0% in pitlane 2-2
57 1:21.056 18.261 38.074 24.721 18.4% 2-2 PB
58 1:21.123 18.100 38.102 24.920 17.3% 2-2
59 1:22.610 18.813 38.613 25.184 15.7% 2-2
60 1:23.589 18.763 38.718 26.108 14.5% 2-2
61 1:23.041 18.582 37.820 26.639 12.9% 2-2
62 1:23.751 19.263 38.550 25.938 11.4% 2-2
63 1:21.760 18.182 38.354 25.225 10.2% 2-2
64 1:24.014 18.733 38.907 26.373 8.6% 2-2
65 1:23.200 18.516 38.328 26.356 7.5% 2-2
Possible: 1:20.641 18.100 37.820 24.721
7. Stepan Kapsha
1 1:31.259 25.369 39.479 26.412 96.1% 2-2
2 1:24.240 18.908 38.889 26.443 94.9% 2-2
3 1:23.911 18.583 39.224 26.104 93.3% 2-2
4 1:23.914 18.680 38.832 26.402 91.8% 2-2
5 1:24.052 18.955 38.883 26.214 90.6% 2-2
6 1:24.996 18.887 39.449 26.660 89.0% 2-2
7 1:24.229 19.097 38.883 26.249 87.5% 2-2
8 1:24.436 18.649 38.927 26.861 86.3% 2-2
9 1:24.285 18.677 38.591 27.018 84.7% 2-2
10 1:25.553 18.664 40.005 26.885 83.1% 2-2
11 1:34.040 18.905 40.433 34.702 82.0% in pitlane 2-2
12 1:39.509 33.983 39.124 26.402 80.4% in pitlane 3-3
13 1:24.399 19.008 38.980 26.412 78.8% 3-3
14 - 19.389 - - 77.6% in pitlane 3-3
15 1:46.453 41.370 38.674 26.409 76.1% in pitlane 3-3
16 1:48.443 33.427 39.023 35.993 74.5% 3-3
17 1:24.634 19.057 39.120 26.457 73.3% 3-3
18 1:24.852 18.768 38.976 27.109 71.8% 3-3
19 1:25.785 19.733 39.808 26.244 70.2% 3-3
20 1:24.788 18.707 39.350 26.730 69.0% 3-3
21 1:25.347 18.898 39.856 26.593 67.5% 3-3
22 1:25.512 19.000 39.829 26.683 65.9% 3-3
23 1:24.150 18.852 38.944 26.353 64.7% 3-3
24 1:25.443 19.204 39.545 26.694 63.1% 3-3
25 1:31.245 19.766 39.190 32.290 62.0% in pitlane 3-3
26 1:37.619 32.966 38.408 26.245 60.4% in pitlane 3-3
27 1:23.802 18.675 38.694 26.433 58.8% 3-3
28 1:24.784 18.519 39.256 27.010 57.3% 3-3
29 1:23.236 18.546 38.502 26.187 56.1% 3-3 PB
30 1:43.587 18.889 39.236 45.462 54.5% in pitlane 3-3
Possible: 1:23.030 18.519 38.408 26.104
8. Nikita Nemcevs
1 1:41.131 35.860 39.021 26.249 97.6% 2-2
2 1:24.444 19.210 39.325 25.909 96.1% 2-2
3 1:24.321 18.560 39.716 26.045 94.5% 2-2
4 1:23.860 18.701 39.200 25.959 93.3% 2-2
5 1:26.503 18.834 41.469 26.200 91.8% 2-2
6 1:30.695 19.261 45.447 25.987 90.2% 2-2
7 1:24.435 18.845 39.305 26.285 89.0% 2-2
8 1:27.421 18.886 39.699 28.836 87.5% 2-2
9 1:25.279 19.318 39.534 26.427 86.3% 2-2
10 1:24.834 19.020 39.333 26.482 84.7% 2-2
11 1:24.354 18.923 39.099 26.332 83.1% 2-2
12 1:25.311 19.057 39.429 26.825 82.0% 2-2
13 1:25.562 19.121 39.379 27.062 80.4% 2-2
14 1:30.858 19.912 40.284 30.662 79.2% in pitlane 2-2
15 1:51.725 47.272 38.774 25.679 77.6% in pitlane 3-3
16 1:22.960 18.554 38.882 25.524 76.5% 3-3 PB
17 1:23.962 18.683 39.376 25.903 74.9% 3-3
18 1:23.738 19.216 38.502 26.019 73.3% 3-3
19 1:25.490 18.469 39.341 27.680 72.2% 3-3
20 1:23.571 18.555 38.850 26.165 70.6% 3-3
21 1:23.583 18.736 39.219 25.628 69.0% 3-3
22 1:23.400 18.672 38.984 25.744 67.8% 3-3
23 1:23.548 18.816 39.105 25.628 66.3% 3-3
24 1:23.858 18.898 38.809 26.151 64.7% 3-3
Possible: 1:22.495 18.469 38.502 25.524
9. Artur Nikolaev
1 1:28.769 24.261 38.757 25.750 97.3% 2-2
2 1:22.998 18.428 38.663 25.907 95.7% 2-2
3 1:23.147 18.395 38.972 25.780 94.1% 2-2
4 1:22.922 18.381 38.742 25.799 92.9% 2-2
5 1:23.346 18.581 38.719 26.046 91.4% 2-2
6 1:25.090 18.845 40.081 26.164 89.8% 2-2
7 1:25.405 18.869 39.390 27.145 88.6% 2-2
8 1:36.586 19.528 39.169 37.889 87.1% in pitlane 2-2
9 1:52.710 47.856 39.218 25.636 85.5% in pitlane 3-3
10 1:22.866 18.342 38.559 25.965 84.3% 3-3 PB
11 1:30.787 18.380 38.563 33.844 82.7% 3-3
12 1:25.009 19.761 38.948 26.300 81.2% 3-3
13 1:30.039 18.885 39.914 31.240 80.0% 3-3
14 1:24.201 18.721 38.692 26.788 78.4% 3-3
15 2:32.373 18.974 40.150 1:33.250 76.9% in pitlane 3-3
Possible: 1:22.537 18.342 38.559 25.636
10. Vadim Chernoshtanov
1 1:35.114 27.604 40.320 27.190 92.9% 2-2
2 1:25.600 19.569 40.083 25.947 91.8% 2-2
3 1:34.414 18.844 48.946 26.624 90.2% 2-2
4 1:29.466 19.458 39.682 30.326 88.6% 2-2
5 1:25.683 19.711 39.670 26.303 87.5% 2-2
6 1:26.753 19.761 39.988 27.005 85.9% 2-2
7 1:25.821 19.916 39.438 26.467 84.7% 2-2
8 1:24.204 19.087 39.218 25.899 83.1% 2-2 PB
Possible: 1:23.960 18.844 39.218 25.899
11. Sergey Butsev
1 1:47.277 40.420 39.745 27.113 92.5% 2-2
2 1:25.592 19.377 39.417 26.797 91.4% 2-2 PB
3 1:26.679 19.097 40.258 27.324 89.8% 2-2
4 1:33.393 19.041 39.427 34.924 88.2% 2-2
Possible: 1:25.255 19.041 39.417 26.797
12. Oleg Atisckov
1 1:34.361 28.022 39.575 26.764 97.3% 3-3
2 1:33.192 27.231 39.327 26.634 95.7% 3-3 PB
3 1:36.598 19.556 50.549 26.492 94.5% 3-3
4 1:50.819 19.340 54.098 37.380 93.3% in pitlane 3-3
Possible: 1:25.159 19.340 39.327 26.492
13. Konstantin Konstantin
1 1:27.832 23.645 38.433 25.754 97.6% 2-2
2 1:22.430 18.567 38.189 25.675 96.1% 2-2 PB
3 1:22.533 18.556 38.222 25.755 94.5% 2-2
4 1:23.142 18.836 38.516 25.790 93.3% 2-2
5 1:22.912 18.559 38.431 25.922 91.8% 2-2
6 1:22.904 18.626 38.291 25.987 90.2% 2-2
7 1:29.997 18.687 38.426 32.884 88.6% 2-2
Possible: 1:22.420 18.556 38.189 25.675
Avgerage fuel consumtion per lap
Pos Driver Vehicle Avg. fuel consumtion Distance
1 Oleg Atisckov F1 OSRW 2014 V2 1.00% 6%
2 Stepan Kapsha F1 OSRW 2014 V2 1.07% 45%
3 Sergey Butsev F1 OSRW 2014 V2 1.08% 6%
4 Artur Nikolaev F1 OSRW 2014 V2 1.17% 22%
5 Alexandr Potemkin F1 OSRW 2014 V2 1.18% 99%
6 Vadim Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 1.23% 12%
7 Vladimir Shurygin F1 OSRW 2014 V2 1.23% 100%
8 Sergey Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 1.23% 99%
9 Nikita Nemcevs F1 OSRW 2014 V2 1.26% 36%
10 Ivan Hincu F1 OSRW 2014 V2 1.26% 100%
11 Valentin Shvydkiy F1 OSRW 2014 V2 1.29% 97%
12 Konstantin Konstantin F1 OSRW 2014 V2 1.29% 10%
13 Dmitry Chugrov F1 OSRW 2014 V2 1.32% 97%
Fuel on start
Pos Driver Vehicle Fuel on start
1 Sergey Butsev F1 OSRW 2014 V2 92.5%
2 Vadim Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 92.9%
3 Sergey Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 94.1%
4 Stepan Kapsha F1 OSRW 2014 V2 96.1%
5 Artur Nikolaev F1 OSRW 2014 V2 97.3%
6 Vladimir Shurygin F1 OSRW 2014 V2 97.3%
7 Oleg Atisckov F1 OSRW 2014 V2 97.3%
8 Dmitry Chugrov F1 OSRW 2014 V2 97.3%
9 Valentin Shvydkiy F1 OSRW 2014 V2 97.6%
10 Alexandr Potemkin F1 OSRW 2014 V2 97.6%
11 Konstantin Konstantin F1 OSRW 2014 V2 97.6%
12 Nikita Nemcevs F1 OSRW 2014 V2 97.6%
13 Ivan Hincu F1 OSRW 2014 V2 97.6%
Fuel on finish
Pos Driver Vehicle Fuel on finish Distance
1 Sergey Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 1.6% 99%
2 Vladimir Shurygin F1 OSRW 2014 V2 3.5% 100%
3 Ivan Hincu F1 OSRW 2014 V2 3.9% 100%
4 Alexandr Potemkin F1 OSRW 2014 V2 5.5% 99%
5 Dmitry Chugrov F1 OSRW 2014 V2 5.9% 97%
6 Valentin Shvydkiy F1 OSRW 2014 V2 7.5% 97%
7 Artur Nikolaev F1 OSRW 2014 V2 DNF 22%
8 Sergey Butsev F1 OSRW 2014 V2 DNF 6%
9 Vadim Chernoshtanov F1 OSRW 2014 V2 DNF 12%
10 Konstantin Konstantin F1 OSRW 2014 V2 DNF 10%
11 Nikita Nemcevs F1 OSRW 2014 V2 DNF 36%
12 Oleg Atisckov F1 OSRW 2014 V2 DNF 6%
13 Stepan Kapsha F1 OSRW 2014 V2 DNF 45%
Pit Stops Summary
Pos Driver Time Gap Refueled Lap % Distance Tires In Tires Out Stop Num
1 Alexandr Potemkin 1:01.540 - - 41 61% 2-2 2-2 3/5
2 Vladimir Shurygin 1:02.103 0.563 - 58 87% 2-2 2-2 4/4
3 Alexandr Potemkin 1:02.361 0.820 - 54 81% 2-2 2-2 4/5
4 Vladimir Shurygin 1:02.458 0.917 - 27 40% 3-3 2-2 2/4
5 Alexandr Potemkin 1:02.458 0.918 - 28 42% 3-3 2-2 2/5
6 Vladimir Shurygin 1:02.574 1.034 - 13 19% 2-2 3-3 1/4
7 Vladimir Shurygin 1:02.669 1.129 - 42 63% 2-2 2-2 3/4
8 Ivan Hincu 1:03.234 1.694 - 37 55% 3-3 3-3 2/3
9 Alexandr Potemkin 1:03.837 2.297 - 14 21% 2-2 3-3 1/5
10 Sergey Chernoshtanov 1:04.717 3.177 - 56 84% 2-2 2-2 4/4
11 Stepan Kapsha 1:05.256 3.715 - 25 37% 3-3 3-3 3/3
12 Sergey Chernoshtanov 1:05.486 3.946 - 46 69% 2-2 2-2 3/4
13 Valentin Shvydkiy 1:05.842 4.302 - 55 82% 3-3 2-2 2/2
14 Ivan Hincu 1:06.642 5.102 - 55 82% 3-3 2-2 3/3
15 Sergey Chernoshtanov 1:07.227 5.687 - 13 19% 2-2 3-3 1/4
16 Stepan Kapsha 1:08.685 7.145 - 11 16% 2-2 3-3 1/3
17 Sergey Chernoshtanov 1:09.402 7.862 - 31 46% 3-3 2-2 2/4
18 Dmitry Chugrov 1:11.391 9.850 - 21 31% 3-3 3-3 1/2
19 Valentin Shvydkiy 1:13.833 12.293 - 28 42% 3-3 3-3 1/2
20 Nikita Nemcevs 1:17.934 16.393 - 14 21% 2-2 3-3 1/1
21 Artur Nikolaev 1:25.745 24.205 - 8 12% 2-2 3-3 1/1
22 Dmitry Chugrov 1:26.797 25.256 - 41 61% 3-3 3-3 2/2
23 Ivan Hincu 1:27.194 25.654 - 18 27% 3-3 3-3 1/3
24 Alexandr Potemkin 3:53.746 2:52.205 - 61 91% 2-2 2-2 5/5
25 Sergey Butsev - - - - - --- --- -
26 Konstantin Konstantin - - - - - --- --- -
27 Stepan Kapsha - - - - - --- --- no data
28 Vadim Chernoshtanov - - - - - --- --- -
Consistency
Avgerage deviation from fastest lap of the race
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Alexandr Potemkin 2.824 - 99%
2 Vladimir Shurygin 3.886 1.062 100%
3 Ivan Hincu 4.470 1.646 100%
4 Sergey Chernoshtanov 4.966 2.142 99%
5 Dmitry Chugrov 7.040 4.216 97%
6 Valentin Shvydkiy 8.006 5.182 97%
7 Konstantin Konstantin 5.967 3.143 10%
8 Nikita Nemcevs 6.797 3.973 36%
9 Artur Nikolaev 7.055 4.231 22%
10 Stepan Kapsha 7.653 4.829 45%
11 Vadim Chernoshtanov 9.401 6.577 12%
12 Sergey Butsev 10.535 7.711 6%
13 Oleg Atisckov 16.876 14.052 6%
Avgerage deviation from drivers fastest lap
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Dmitry Chugrov 2.339 - 97%
2 Alexandr Potemkin 2.824 0.485 99%
3 Ivan Hincu 3.224 0.885 100%
4 Vladimir Shurygin 3.265 0.926 100%
5 Sergey Chernoshtanov 3.439 1.100 99%
6 Valentin Shvydkiy 5.053 2.714 97%
7 Konstantin Konstantin 1.868 -0.471 10%
8 Nikita Nemcevs 1.948 -0.391 36%
9 Artur Nikolaev 2.428 0.089 22%
10 Stepan Kapsha 2.552 0.213 45%
11 Oleg Atisckov 3.406 1.067 6%
12 Vadim Chernoshtanov 3.753 1.414 12%
13 Sergey Butsev 4.444 2.105 6%
Race incidents
Pos Driver Vehicle Contacts Other Contacts Overall Contacts
1 Vladimir Shurygin 28 177 205
2 Valentin Shvydkiy 192 192
3 Dmitry Chugrov 14 154 168
4 Sergey Chernoshtanov 159 159
5 Alexandr Potemkin 156 156
6 Ivan Hincu 2 121 123
7 Stepan Kapsha 102 102
8 Artur Nikolaev 99 99
9 Oleg Atisckov 93 93
10 Vadim Chernoshtanov 86 86
11 Nikita Nemcevs 4 31 35
12 Sergey Butsev 32 32
13 Konstantin Konstantin
Race chat
0:00:25.5 Nikita Nemcevs: ETO GONKA
0:00:27.4 Nikita Nemcevs: VNIMANIE
0:00:28.9 Nikita Nemcevs: ETO GONKA
0:00:41.8 Nikita Nemcevs: eto ne qual ili praktika ))
0:00:45.7 Nikita Nemcevs: eto GONKA
0:02:24.6 Nikita Nemcevs: akkuratno
1:37:41.3 Vladimir Shurygin: das ist fantastish!!!!)))
1:38:05.3 Dmitry Chugrov: gr
1:38:06.4 Alexandr Potemkin: polniy fantastish
1:38:14 Alexandr Potemkin: pozdravlayu
1:38:20 Vladimir Shurygin: yyaaaahhhhuu))
1:38:31.8 Vladimir Shurygin: sps Sanya za pobedu)
1:38:41.2 Alexandr Potemkin: )
1:38:49.3 Alexandr Potemkin: obracshaisya)
1:38:53.3 Ivan Hincu: Vladimir, congrats!!! :)
1:38:57.7 Vladimir Shurygin: sps
Gap behind leader`s avg laptime. (you can drag graph up and down with mouse)
Positions Graph